Barns rätt!

Barns rätt!

Torsdag 15 november 2018 08:15
Kulturkvarteret

Är ni en organisation som vill ha biljetter till evenemanget var vänlig ring 0709-205804 för att genomföra bokning!
En dag om Barnkonventionen

FN:s Barnkonvention blir från 2020 inkorporerad i svensk lag. Inom skola, kultur och fritids, men också på kulturinstitutioner runt om i landet läggs därav mer vikt vid vad det innebär. Många är vi också som jobbar aktivt med att inkludera fler barn och unga i verksamheter som berör dem. Låt oss samlas kring detta, vi som däri ser både möjligheter och utmaningar.

Barns rätt är en konferensdag och mötesplats kring temat Barnkonventionen och barns delaktighet för vuxna som arbetar med barn och unga, kultur, bibliotek, förskola och skola. Dagen arrangeras av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum i samarbete med Kristianstads stadsbibliotek, Kulturhuset Barbacka, Skolbibliotekscentralen, KulturCrew i Skåne och Musikråden i Malmö och Kristianstad, med stöd av Kristianstads kommun och Region Skåne.

För vem?
 • Lärare och pedagoger inom förskola, skola, kulturskola och kyrka
 • Kultursamordnare/-ombud/-utvecklare
 • Kulturproducenter och bibliotekspersonal barn och unga
 • Politiker, rektorer och verksamhetschefer
 • Intresserad allmänhet

Sista anmälningsdag är 8 november!

För mer info och program: www.musikisyd.se/barns-ratt

Bild: Barn i Sapmi, foto Malin Skinnar

Arrangör: UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum •  
  Pris: 300 kr exkl. serviceavgift per biljett
   
   
  Sektion

Sektion Vänster Sektion Höger
Handla mer
Gå vidare